מכתב הפניה לבדיקה בבית החולים הווטרינרי בהרצליה

פרטי הוטרינר המפנה
פרטי בעל החיים

תיאור המקרה: סימנים קליניים ובדיקות רלוונטיות


האם יש בהיסטוריה או בבדיקה גופנית אחד מהבאים (אם יש, אנא פרט כולל את אופן הטיפול):

מחלה ידועה אחרת

בדיקות מעבדה מצורפות

חשד / אבחנה משוערת